MORAVSKÁ GOBELÍNOVÁ MANUFAKTURA

Pro školy v okolí města: OLOMOUC

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

260 Kč

280 Kč

310 Kč

Polodenní výlet

Ve Valašském Meziříčí  můžeme shlédnout tkalcovské  vybavení  z přelomu 19. a 20. stol.,  na kterém dodnes  pracují  zkušené  tkadleny  a  vazačky.   Dále  uvidíme   kobercovou  dílnu,  gobelínovou dílnu  a práci restaurátorek.   Možnost zavítat i do místní hvězdárny (+50,- Kč) – prodloužení výletu.