ZÁMEK CHROPYNĚ

Pro školy v okolí města: OLOMOUC

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

230 Kč

250 Kč

270 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Výlet na chropyňský zámek, který stojí na místě středověké  rovinné  tvrze  vodního typu.  Prohlédneme si  Ječmínkův   a  Rytířský  sál,   kde  je  stálá  expozice  z   dějin   Chropyně   a  také   se  seznámíme  s  dílem  místního rodáka Emila Filly.