POHÁDKA HRADEC NAD MORAVICÍ + OPAVA

Pro školy v okolí města: OSTRAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

340 Kč

360 Kč

390 Kč

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Od  13.5 do 17.5.  je  na  zámku  v Hradci nad Moravicí  k vidění pohádka  O ČARODĚJNICI XSÍXSÁŘE.  Cestou  tam  nebo zpět zavítáme do opavského muzea –  možno vynechat  a udělat vycházku na Bezručovu vyhlídku (- 30,- Kč).