NOVÝ JIČÍN

Pro školy v okolí města: OSTRAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

240 Kč

260 Kč

280 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

V  Žerotínském  zámku  uvidíme expozice s artefakty  dokumentujícími život a historii města,  ale hlavně expozici Nechte na hlavě,  kde se mj. budeme moci vyfotografovat v klobouku. Také navštívíme Kloboukovou expozici a expozici Generál Laudon v Návětěvnickém centru Nový Jičín.