HRAD HUKVALDY

Pro školy v okolí města: OSTRAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

230 Kč

250 Kč

270 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

V rodišti Leoše Janáčka navštívíme hrad ze 13. století. Poznáme   historii   hradu    i   stavební   vývoj   hradu  a  podíváme  se  také   do  barokní  kaple  sv. Ondřeje.  Část paláce je upravena na rozhlednu.  Lze též navštívit Tropic Hukvaldy (exotické rostliny i zvířata; +30,- Kč).