FILMOVÝ UZEL ZLÍN

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

530 Kč

580 Kč

650 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Multimediální centrum v areálu filmových atelierů ve Zlíně nabízí pohled do historie ateliérů a animační workshopy. Prohlédneme si Patro legend a vyzkoušíme si různé animační techniky – program na cca 3 hodiny. Možno pak navštívit i centrum města (mrakodrap, náměstí). Nebo lze přidat Baťův institut 14-15 (+ 80,- Kč).