KOPŘIVNICE + NOVÝ JIČÍN

Pro školy v okolí města: OLOMOUC

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

360 Kč

380 Kč

410 Kč

Polodenní výlet

Technické muzeum Tatra mapuje historii výroby automobilů a dalších strojů této fenomenální značky. Dále nás čeká město klobouků a v něm Návštěvnické centrum Nový Jičín, kde se seznámíme s postupem  výroby klobouků, uvidíme dotvarovávání klobouků a nakonec si klobouky vyzkoušíme.