KOPŘIVNICE + NOVÝ JIČÍN

Pro školy v okolí města: OSTRAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

360 Kč

390 Kč

430 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Technické muzeum Tatra v Kopřivnici mapuje historii výroby těchto vozů. V expozicích nalezneme osobní automobily Tatra a také výstavu Dany a Emila Zátopkových. Možno přidat prohlídku depozitáře Slovenské strely (+50 Kč/žáka). Dále nás čeká město klobouků a v něm Návštěvnické centrum Nový Jičín, kde se seznámíme s postupem  výroby klobouků, uvidíme dotvarovávání klobouků a nakonec si klobouky vyzkoušíme.