ADVENT – ZÁMEČEK LEŠNÁ

Pro školy v okolí města: OSTRAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

350 Kč

370 Kč

400 Kč

Cena ZŠ:

370 Kč

390 Kč

420 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Na zámečku Lešná u Valašského Meziříčí jsou připraveny různé lektorské programy – od konce listopadu do poloviny prosince je program s adventní tematikou VÁNOČNÍ DÍLNY – v ceně výletu jsou 2 programy (v případě dvou tříd dojde k prostřídání po 45-ti minutách) – přehled dalších programů na výběr zašleme.