MALÝ SVĚT TECHNIKY – OSTRAVA

Pro školy v okolí města: OLOMOUC

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

350 Kč

370 Kč

400 Kč

Polodenní výlet

V 6. energetické ústředně nalezneme interaktivní expozici – cílem je návštěvníkům zábavnou a interaktivní formou přiblížit technické obory. Názvy částí expozice jsou inspirovány knihami Julese Verna, který se narodil v roce vzniku Vítkovických železáren. V případě zájmu možno navštívit i další objekty a expozice v Dolních Vítkovicích (Velký svět techniky, Vysoká pec atd. – vyšší cena – kalkulace).