SKLÁRNA KVĚTNÁ

Pro školy v okolí města: OLOMOUC

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

380 Kč

410 Kč

440 Kč

Polodenní výlet

Navštívíme sklárnu na moravsko – slovenském pomezí v části obce Strání. Prohlédneme si tradiční ruční výrobu skla, uvidíme jak se fouká sklo sklářskou píšťalou na huti a celé další zpracování skleněných výrobků. Zavítáme také do vzorkové prodejny. K exkurzi do skláren Květná lze přidat exkurzi do Recyklačního ekologického centra ve Starém Městě – informace, projížďka vláčkem po areálu, KOVOZOO,  maják Šrotík, loď Naděje (+ 100,- Kč).