KOZÍ FARMA RATIBOŘICE + DALEŠICKÁ PŘEHRADA

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

440 Kč

460 Kč

490 Kč

Cena ZŠ:

450 Kč

470 Kč

500 Kč

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Poznejte život na kozí farmě – uvidíme stáje se zvířaty, ochutnáme mléčné výrobky z kozího mléka a dozvíme se informace ze života farmy.  Dále se přesuneme na  přístaviště  Kramolín  a  vydáme  se  na  hodinovou  plavbu lodí Horácko k Wilsonově skále a zpět (alternativně možno navštívit králičí farmu Kočárovi nedaleko kozí farmy – výhodnější cena – 60 Kč na žáka).