TŘEBÍČ

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

420 Kč

450 Kč

500 Kč

Prodloužený polodenní výlet

Návštěva města zapsaného na seznam UNESCO. Během výletu nás čeká prohlídka Baziliky sv. Prokopa, projdeme si  staré židovské město a  je možná i prohlídka synagogy (+40/60 Kč za žáka – bez průvodce synagogy/s průvodcem).  Alternativně lze zavítat do interaktivní expozice Cesty časem v Předzámčí (+ 30,- Kč) nebo letos zrekonstruovaného Alternátoru (info o vstupném a expozicích během března).