ZÁMEK BOSKOVICE

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

340 Kč

360 Kč

390 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Ve dnech 26.5., 27.5., 2.6., 3.6., 9.6. a 10.6. ožívá  boskovický  zámek  kostýmovanými  prohlídkami.  V parku bude dále připraven  doprovodný program – historické hry atd. Mimo uvedené termíny je možná klasická prohlídka empírového zámku (sleva 20 Kč za žáka) nebo hradu Boskovice (sleva 50,- Kč za žáka).