STRÁŽNICE – ABECEDA ŘEMESEL + BAŤŮV KANÁL

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

470 Kč

500 Kč

550 Kč

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

Program ve strážnickém skanzenu ABECEDA ŘEMESEL (25.5. a 26.5.) je zaměřen na ukázky řemesel  a rukodělné činnosti spojené  s tradičním hospodářstvím.   Snahou  je   děti  maximálně  zapojit a umožnit  jim  přímou  zkušenost  s  výrobní  činností a materiálem. Poté poplujeme lodí po Baťově kanálu (nebo nejprve bude loď a pak program ve skanzenu).