FORT HARY

Pro školy v okolí města: ČESKÉ BUDĚJOVICE

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

570 Kč

600 Kč

650 Kč

Prodloužený polodenní výlet

Výlet do dob osídlování Severní Ameriky – nedaleko Mirotic. Navštívíme indiánské muzeum, poznáme život lovců kožešin, indiánů a kovbojů. Dále ukázky stylového dobového oblečení, rozdělávání ohně křesadlem, ukázka práce s honáckým bičem, střelba z dobové perkusní pušky a další. Každý si může vyzkoušet indiánské a kovbojské dovednosti pod zkušeným dozorem. To vše v uzavřeném přírodním areálu.