HRAD KARLŠTEJN + VELKÁ AMERIKA (PŘÍP. KONĚPRUSKÉ JESKYNĚ)

Pro školy v okolí města: ČESKÉ BUDĚJOVICE

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

690 Kč

720 Kč

780 Kč

Celodenní výlet

Hrad Karlštejn byl založen v roce 1348 a zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů.

Poté se pojedeme podívat na vyhlídku na jeden z našich nejznámějších lomů – AMERIKA.

V případě zájmu si prohlédneme nedaleké  Koněpruské jeskyně (+140 Kč/žáka).