PLZEŇ – ZOO (PŘÍP. DINOPARK)

Pro školy v okolí města: ČESKÉ BUDĚJOVICE

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

640 Kč

680 Kč

750 Kč

Celodenní výlet

Výlet do zoologické a botanické zahrady města Plzně, kde jsou rostliny a živočichové rozděleni podle biogeografického členění Země.  Uvidíme také pravěkou vesnici. Možno navštívit také Dinopark, kde nás čekají  modely dinosaurů, 4D kino, dětské paleontologické hřiště, … (+150,-Kč/žáka).