ZÁMEK KONOPIŠTĚ + VELKÝ BLANÍK

Pro školy v okolí města: ČESKÉ BUDĚJOVICE

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

590 Kč

620 Kč

670 Kč

Celodenní výlet

Původně gotickou pevnost  v roce 1887 koupil arcivévoda F. F. d’Este  a  přebudoval  Konopiště  na  velkolepé  sídlo budoucího císaře.  Dále pokoříme památnou horu, ve které čekají blaničtí rytíři,  až bude českému národu nejhůře. Na kopci je rozhledna – husitská hláska.