HRAD HELFENBURK + CENTRUM MISTRA JANA HUSA HUSINEC

Pro školy v okolí města: ČESKÉ BUDĚJOVICE

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

420 Kč

450 Kč

500 Kč

Prodloužený polodenní výlet

Zdaleka viditelný hrad založili roku 1355 Rožmberkové. Koncem 16. století však hrad opustili  a v průběhu dalších století se změnil na zříceninu.  Ve dvacátém století byl částečně obnoven. Poté navštívíme rodný dům Mistra Jana Husa v Husinci – zcela nová expozice.