NOVÉ HRADY + TEREZINO ÚDOLÍ + TROCNOV

Pro školy v okolí města: ČESKÉ BUDĚJOVICE

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

420 Kč

450 Kč

500 Kč

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Prohlédneme si hradní areál s expozicemi věnovanými historii rodu Buquoyů,novohradskému sklářství  apod. Projdeme se také známým údolím u Nových Hradů. Dále navštívíme stálou expozici o Janu Žižkovi – poznáme působení a historický význam tohoto husitského vojevůdce a projdeme se naučnou stezkou Milníky husitství.