NOVÉ HRADY + TEREZINO ÚDOLÍ + BUŠKŮV HAMR

Pro školy v okolí města: ČESKÉ BUDĚJOVICE

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

320 Kč

350 Kč

390 Kč

Cena ZŠ:

360 Kč

390 Kč

430 Kč

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Prohlédneme si hradní areál  s expozicemi věnovanými historii rodu Buquoyů,  novohradskému sklářství  apod. Projdeme  se  také  známým údolím  u  Nových  Hradů. Dále navštívíme  jeden  z mála  funkčních hamrů u nás, jež sloužil jako kovárna poháněná vodou.