TŘEBOŇ – RYBNÍKÁŘSTVÍ + ZÁMEK +PLAVBA LODÍ

Pro školy v okolí města: ČESKÉ BUDĚJOVICE

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

510 Kč

540 Kč

590 Kč

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Na výletě do Třeboně navštívíme Dům Štěpánka Netolického – je v něm umístěno Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví se stálou interaktivní expozicí věnovanou rybníkářství a především osobnosti a dílu Štěpánka Netolického. Dále navštívíme zámek Třeboň – prohlídka Rožmberské renesanční interiéry (nebo jiné – dle dohody), alt. Schwarzenberská hrobka. Na závěr poplujeme lodí po rybníku Svět.