TŘEBOŇ – RYBNÍKÁŘSTVÍ + PŘÍRODA +PLAVBA LODÍ

Pro školy v okolí města: ČESKÉ BUDĚJOVICE

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

350 Kč

370 Kč

400 Kč

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Výlet do Třeboně začneme v Domě Štěpánka Netolického – je v něm umístěno Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví se stálou interaktivní expozicí věnovanou rybníkářství a především osobnosti a dílu Štěpánka Netolického. Dále navštívíme Dům přírody, kde nahlédneme do historie přírody a krajiny Třeboňska a na závěr poplujeme lodí po rybníku Svět.