BUŠKŮV HAMR + TROCNOV

Pro školy v okolí města: ČESKÉ BUDĚJOVICE

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

360 Kč

380 Kč

410 Kč

Polodenní výlet

Buškův hamr (tedy kovárna na vodní pohon) byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na kostní moučku. Hamr je jedním se tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je ovšem se svou hmotností kolem 300 kilogramů v republice největší. Dokáže kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Po prohlídce se přesuneme na Žižkův dvorec a navštívíme Památník Jana Žižky z Trocnova – expozice nabízí nový historický pohled na Jana Žižku, kterému válečnický um zajistil jedinečné místo v galerii největších světových vojevůdců.