TÁBOR – HUSITSKÉ DNY – HOUSŮV MLÝN

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

410 Kč

440 Kč

480 Kč

Prodloužený polodenní výlet

V historickém areálu  Housova mlýna  bude  připraven interaktivní program plný zábavy, překvapení i poučného představení.  Potkáme husity,  křižáky i samotného Jana Husa.  Vyzkoušíme si  středověká  řemesla  a hry na vlastní kůži. Program je určen pro 3. až 7. třídy. V termínu 2.6.-4.6.2020.