HRADEC KRÁLOVÉ

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

470 Kč

500 Kč

550 Kč

Celodenní výlet

V informačním středisku,  zaměřeném  na obnovitelné zdroje energie se interaktivně poučíme,  prohlédneme si  malou  vodní  elektrárnu  Hučák  a  poté navštívíme zmodernizované planetárium s různými programy – na vyžádání zašleme (alt. Obří akvárium).