TŘEBOŇ

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

650 Kč

680 Kč

730 Kč

Celodenní výlet

Na výletě do Třeboně navštívíme Dům Štěpánka Netolického – je v něm umístěno Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví se stálou interaktivní expozicí věnovanou rybníkářství a především osobnosti a dílu Štěpánka Netolického. Dále navštívíme zámek Třeboň – prohlídka Rožmberské renesanční interiéry (nebo jiné – dle dohody), alt. Schwarzenberská hrobka. Na závěr poplujeme lodí po rybníku Svět.