KUTNÁ HORA

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

570 Kč

600 Kč

650 Kč

Celodenní výlet

V královském horní městě se těžilo stříbro i razily mince. Podíváme se k chrámu sv. Barbory, na Hrádku během prohlídky sestoupíme do štol v tradičním hornickém oblečení – perkytli (od 4. třídy výše). Uvidíme Kamennou kašnu, Kamenný dům a navštívíme Vlašský dvůr – prohlídka Královská mincovna s ukázkou ražby. V případě zájmu možno přidat Kostnici v Sedleci (+80,- Kč/žáka) a případně ke Kostnici i chrám sv. Barbory (+40,- Kč/žáka).