POHÁDKOVÁ ŘÍŠE FÁBULA

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

410 Kč

430 Kč

460 Kč

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

V pohádkové říši v Kamenici nad Lipou dostaneme hrací karty. Každá třída má určený čas na CESTU ZA POKLADEM a PROGRAM S ANIMÁTOREM. Volnočasové aktivity a atrakce jsou pak časově neomezené. Atrakce navštěvují s dětmi i pedagogové. Cesta za pokladem v pohádkovém sklepení  – zážitková cesta světem fantazie, na kterou děti zavede pohádková bytost – plní zde úkoly a hledají správnou cestu – na konci je pak čeká odměna.  Program s animátorem – doprovodný program vedený zkušeným animátorem děti pobaví, ale i formou hry potrápí jejich hlavičky záludnými otázkami a úkoly. Volnočasové aktivity – časově neomezeno, záleží jen na pedagogickém dozoru, jestli prochází atrakce a stanoviště společně se svojí třídou nebo dá rozchod a děti si procházejí sami – Venkovní bludiště, Obří společenské hry, Fábulova mini ZOO, Temná místnost, Výstava panenek, Venkovní hřiště a vnitřní herny. Za příplatek je možno ještě absolvovat Tvořivé dílny nebo únikovou hru Útěk ze žaláře.