STANICE OCHRANY FAUNY PAVLOV

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

350 Kč

370 Kč

400 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Nedaleko Světlé nad Sázavou, v zařízení na ochranu zvířat, nás čeká prohlídka, během které uvidíme dravce, sovy, vodní ptáky,   norka evropského i vydru říční. Možno také absolvovat navíc některý z ekologických programů – seznam a kalkulaci zašleme na vyžádání.