ZÁMEK KAMENICE NAD LIPOU

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

210 Kč

230 Kč

260 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

V Kamenici nad Lipou je možno navštívit zámek se spoustou zajímavých expozic – Expozice hraček (1+1 pro panenky, Angličáci), zámecká sklepení, expozice kovů, …