MUZEUM NOVÉ GENERACE – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

330 Kč

360 Kč

400 Kč

Cena ZŠ:

370 Kč

400 Kč

440 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Bývalý  klášter  a dnešní  zámek  nabízí  moderní expozici. Zažijeme jedinečnou atmosféru týkající se historie, života, tvořivosti i žďárské přírody.  Kromě klasické prohlídky lze využít programy pro školy:  MŠ – Kde září hvězdy, 1.stupeň – Odkud je blízko  ke hvězdám, Cesta vody, 2.stupeň – Středověk očima mnicha. Detailní informace o jednotlivých programech na vyžádání.