ZÁMEK JINDŘICHŮV HRADEC

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

280 Kč

300 Kč

330 Kč

Cena ZŠ:

330 Kč

350 Kč

380 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

V Jindřichově Hradci navštívíme komplex budov hradu a zámku, jež je po Pražském hradu a Českém Krumlově třetím nejrozsáhlejším zámeckým areálem u nás. Prohlídková trasa Gotický palác alternativně prohlídková trasa Výběrový okruh nebo Adamovo stavení (+30 Kč). Případně v termínu 19.5.-21.5. pohádka O čarodějnici Xsíxsáře. Projdeme si také centrum města.