TŘEBÍČ – ALTERNÁTOR

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

230 Kč

350 Kč

380 Kč

Polodenní výlet

Třebíčské science centrum klade důraz na tradici ve spojení se zábavou a tvůrčí činností. Každý zvídavý člověk, ať už dítě nebo dospělý, by si ze své návštěvy v Alternátoru měl odnést zážitek v podobě příjemně stráveného času a také nové, užitečné informace.

Alternátor aktuálně prochází reonstrukcí – předpokládaný termín otevření duben 2024 – poté budou i detailnější informace o nových expozicích. Jako náhradní variantu pro školní skupiny je zprovozněno informační centrum na Teplárně SEVER, kde se žáci mohou dozvědět informace o vytápění města pomocí biomasy a nahlédnout do prostorů kotelny společnosti TTS energo – kalkulace.

V případě zájmu také centrum města – Karlovo náměstí, Židovská čtvrť.