DALEŠICKÁ PŘEHRADA – PLAVBA LODÍ + MOHELENSKÁ HADCOVÁ STEP

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

420 Kč

450 Kč

500 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Vodní dílo Dalešice leží na řece Jihlavě a jeho délka dosahuje 22 km. Jeho koryto lemují příkré stráně, které jsou místy až 100 metrů vysoké.  Nás čeká plavba od hráze u Kramolína až ke známé Wilsonově skále nedaleko Hartvíkovic a zpět. Podíváme se také na unikátní Mohelenskou hadcovou step – vyhlídka na Čertův ocas.