DALEŠICKÁ PŘEHRADA – PLAVBA LODÍ

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

330 Kč

350 Kč

370 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Vodní dílo  Dalešice  leží  na řece Jihlavě a jeho délka  dosahuje 22 km.  Jeho  koryto  lemují  příkré  stráně, které  jsou  místy  až  100  metrů  vysoké.  Nás čeká plavba od hráze u Kramolína až ke známé Wilsonově skále nedaleko Hartvíkovic a zpět. Podíváme se také na unikátní Mohelenskou hadcovou step – vyhlídka na Čertův ocas.