HULICE – VČELÍ SVĚT

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

420 Kč

450 Kč

500 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Interaktivní expozice ukazuje život včelstva. V objektu bývalé školy  si  mj.  můžeme projít  velkým  včelím  úlem s obřími plástvemi,  na dotykových monitorech si  prohlédnout  anatomii včely,  zahrát si  kvíz ze života včel nebo si pustit zvuky úlu. Odneseme si i svíčku.

Programy pro školy (uvedená cena je za program – v případě nevyužití programu je jen prohlídka expozice s výrobou svíčky – sleva 40 Kč/žáka):

MŠ a 1.-3. třída ZŠ – Pohádkový příběh včelky Medulky – povíme si, kdo patří do včelí rodiny, na čem včelky celý den pracují, jak vzniká med a jak s ním máme zacházet. Seznámíme se s vlastnostmi včelího vosku a vyrobíme si svíčku. Uvidíme živé včely v prosklených úlech a vyzkoušíme si některé včelařské pomůcky. V bylinkové zahrádce se naučíme rozpoznat bylinky z včelí pastvy. Včelka a její poslání – děti se seznámí, kdo tvoří včelí rodinu a jaké úkoly plní její členové. Při pohybové hře si samy vyzkoušejí práci včelek létavek na rozkvetlé louce. Vhodné pro předškoláky.  Uvidíme živé včely v prosklených úlech a vyzkoušíme si některé včelařské pomůcky. V bylinkové zahrádce se naučíme rozpoznat bylinky z včelí pastvy.

3.-5. třída ZŠ – Vnímej svět včel všemi smysly – zjistíme, kdo tvoří včelí rodinu, jaké úkoly plní její členové, co a jak dokáží včely „vyrobit“. Podíváme se na živé včely v úlu. Zkusíme se orientovat jako včelky podle čichu, ucítíme vůni vosku a vyrobíme si z něho svíčku, ochutnáme med, zaposloucháme se do zvuků včel a postavíme si včelí úl. Život pilných včel – zjistíme, kdo tvoří včelí rodinu, jaké úkoly plní její členové, co a jak dokáží včely „vyrobit“. Podíváme se na živé včely v úlu a vyzkoušíme si některé včelařské pomůcky. Seznámíme se s vlastnostmi včelího vosku a vyrobíme si svíčku. Prakticky si vyzkoušíme 1 včelí profesi.

6.-9. třída ZŠ – Včelstvo a jeho produkty – dozvíme se, jak vypadá včelí společenstvo, úkoly jednotlivých členů a vzájemná komunikace, o vývoji včely. Zjistíme, jaké jsou včelí produkty, jak vznikají a k čemu je využíváme – jako praktickou ukázku si vyrobíme svíčku. Prohlédneme si úly s živými včelami i včelařské pomůcky, práci včel si přiblížíme v krátkých filmech.  Pracujeme v týmech a poznatky si otestujeme v kvízu. Život včelstva – zamyslíme se nad tím, co a kdo ohrožuje včely, proč jsou pro nás nepostradatelné. Dozvíme se, jak vypadá včelí společenstvo, úkoly jednotlivých členů, o vývoji včely, o včelích produktech a jak vznikají, o komunikaci včel, prohlédneme si úly s živými včelami i včelařské pomůcky, práci včel si přiblížíme v krátkých filmech.  Pracujeme v týmech a poznatky si otestujeme v kvízu. Význam včel pro náš život – dozvíme se, jak vypadá včelí společenstvo, úkoly jednotlivých členů, o vývoji včely, o včelích produktech a jak vznikají, o komunikaci včel, prohlédneme si úly s živými včelami i včelařské pomůcky, práci včel si přiblížíme v krátkých filmech.  Zamyslíme se nad tím, co a kdo ohrožuje včely, co by se stalo, kdybychom je neměli. Vliv včel na krajinu a náš jídelníček.  Pracujeme v týmech a poznatky si otestujeme v kvízu.