BETLÉM HLINSKO – I VELIKONOCE

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

260 Kč

280 Kč

300 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Muzeum v přírodě Vysočina nabízí v městském skanzenu Betlém Hlinsko ke shlédnutí ve všech roubených objektech expozice, které přibližují  tradiční lidové zvyky s velikonoční tematikou. Velikonoce na Betlémě můžeme navštívit od 1.4. do 30.4. 2020.

Skanzen možno navštívit i v květnu nebo v červnu – nabízí edukační program Betlém školám – v doprovodu průvodce se žáci vydají na objevnou cestu za poznáním života původních obyvatel roubených chaloupek v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku. Zkusí zapátrat a zjistit více o tom, jak lidé před 100–150 lety bydleli, žili a jaká řemesla ovládali. Vodítkem budou dětem pracovní listy nazvané Zápisník malého objevitele, které je budou coby pomocník na jejich cestě za poznáním provázet a jistě zůstanou milou upomínkou na tuto výpravu do minulosti Betléma.