BAŤŮV ZLÍN

Pro školy v okolí města: OSTRAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

600 Kč

630 Kč

680 Kč

Celodenní výlet

Navštívíme město, které proslavila obuvnická firma Baťa. Podíváme se do Baťovy vily, navštívíme nový Baťův institut 14/15 a zlínský mrakodrap (pojízdná pracovna atd.).