MODRÁ – ARCHEOSKANZEN + ŽIVÁ VODA

Pro školy v okolí města: OSTRAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

590 Kč

620 Kč

670 Kč

Celodenní výlet

Archeologický skanzen v Modré představuje opevněné sídliště z doby Velké Moravy (9. století) s hradbami, obydlími, dílnami, hospodářskými stavbami i paláci knížat a biskupů zbudovanými na podkladě skutečných archeologických nálezů, z nichž některé pocházejí přímo z plochy archeoskanzenu.  (od 10.6. do 21.6. rozšířená prohlídka Týdny na Velké Moravě – příplatek 70 Kč – prohlídka s kostýmovanými průvodci s ukázkou řemesel a tradičních činností ve slovanském hradisku, tkaní, výroba látek, historie odívání, pečení chleba a placek,  škola písma – výuka psaní hlaholice do voskových tabulek – povídání o příchodu Cyrila a Metoděje, život velmožů a vojáků – ukázka zbraní, lukostřelba pro děti, výroba keramiky – ukázka práce na nožním kruhu – program cca na 2 hodiny).  Hned vedle se nachází expozice o vodě, rybnících a životě pod vodní hladinou mj. s podvodním tunelem a dalšími zajímavostmi – možnost bezpečného koupání.