BAŤŮV KANÁL + HŘEBČÍN NAPAJEDLA

Pro školy v okolí města: OSTRAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

420 Kč

550 Kč

600 Kč

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

Na výletě  se dozvíme  spoustu zajímavostí  o lodní dopravě,  čeká nás  hodinová vyjížďka po Baťově kanálu na řece Moravě.  V Napajedlích  navštívíme jeden z největších  hřebčínů  na  Moravě – uvidíme desítky klisen s hříbaty, koňskou porodnici atd.