HRAD HELFŠTÝN + HRANICKÁ PROPAST

Pro školy v okolí města: OSTRAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

310 Kč

340 Kč

380 Kč

Cena ZŠ:

330 Kč

360 Kč

400 Kč

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Návštěva rozsáhlého hradního komplexu v předhůří Beskyd. Uvidíme mincovnu, kovářskou expozici a podíváme se na okolí z vyhlídkové věže.  Nedaleko hradu se vydáme k nejhlubší propasti u nás. Možno navštívit i Zbrašovské aragonitové jeskyně (přípl. 70,- Kč).