HRAD HELFŠTÝN + HRANICKÁ PROPAST

Pro školy v okolí města: OSTRAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

420 Kč

450 Kč

500 Kč

Prodloužený polodenní výlet

Návštěva rozsáhlého hradního komplexu v předhůří Beskyd. Uvidíme mincovnu, kovářskou expozici a podíváme se na okolí z vyhlídkové věže. Nedaleko hradu se vydáme k nejhlubší propasti u nás. Možno navštívit i Zbrašovské aragonitové jeskyně (přípl. 100,- Kč).