NOVÝ JIČÍN + LEŠNÁ U VAL.MEZIŘÍČÍ

Pro školy v okolí města: OSTRAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

340 Kč

360 Kč

390 Kč

Cena ZŠ:

350 Kč

370 Kč

400 Kč

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

VNovém Jičíně poznáme jak se vyrábí pokrývky hlavy a taky si je vyzkoušíme. Zámek Lešná u Valašského Meziříčí nabízí společenskovědní i přírodovědné programy – např. Bájesloví Valašska, Bylinky trochu jinak, Já jsem malý mysliveček, Jak šel čas na zámku, Kámen v pravěku, Není houba jako houba, Peníza a člověk, S princeznou v komnatách, Svatojánské čarování – bližší info zašleme na vyžádání.