ZÁCHRANNÁ STANICE A DŮM PŘÍRODY BARTOŠOVICE

Pro školy v okolí města: OSTRAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

230 Kč

250 Kč

280 Kč

Cena ZŠ:

250 Kč

270 Kč

300 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Exkurze do Bartošovic, kde  probíhá  záchrana  zraněných či jinak hendikepovaných volně žijících živočichů a jejich následné vypouštění do volné přírody. Dozvíme se také něco o životě  dravých ptáků  a  o možnostech  aktivně zasahovat do ochrany  životního prostředí.