HŘEBČÍN ALBERTOVEC

Pro školy v okolí města: OSTRAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

230 Kč

250 Kč

270 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Navštívíme hřebčín  nedaleko Opavy,  který se zabývá chovem  jezdeckých koní  již od roku 1952.  Čeká  nás  prohlídka,  během  které  poznáme  náležitosti  potřebné  k  chovu koní.