NOVÝ JIČÍN

Pro školy v okolí města: OSTRAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

330 Kč

350 Kč

380 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

V žerotínském zámku uvidíme expozice s artefakty dokumentujícími život a historii města, ale hlavně expozici Nechte na hlavě, kde se mj. budeme moci vyfotografovat v klobouku. Také navštívíme Kloboukovou expozici a expozici Generál Laudon v Návštěvnickém centru Nový Jičín.