HRAD HUKVALDY

Pro školy v okolí města: OSTRAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

260 Kč

280 Kč

300 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

V rodišti Leoše Janáčka navštívíme hrad ze 13. století. Poznáme  historii  hradu  i  stavební  vývoj  hradu a podíváme se také do barokní kaple sv. Ondřeje. Část paláce je upravena na rozhlednu.