ARCHEOPARK CHOTĚBUZ

Pro školy v okolí města: OSTRAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

230 Kč

250 Kč

270 Kč

Cena ZŠ:

250 Kč

270 Kč

290 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Nedaleko Českého Těšína se dozvíme,  jak žili pravěcí lovci a sběrači, seznámíme se s jejich nástroji a zbraněmi.

Čeká nás Základní vzdělávací program: prostřednictvím interaktivních expozic v multifunkčním výukovém centru Archeoparku Chotěbuz-Podobora se žáci blíže seznámí se životem našich předků v době halštatské a slovanské. Za doprovodu muzejního pedagoga budou objevovat informace o historii chotěbuzské lokality a jejím prostřednictvím se naučí více o zemědělství, potravě, oblečení, keramice a struktuře dobové společnosti. Čeká na ně otevřená archeologická expozice, exponáty doplněné replikami dobových předmětů včetně zbroje, které si budou moci osahat a vyzkoušet, didaktická videa ze života starých Slovanů a interaktivní multimediální zařízení s doplňujícími informacemi, obrázky a kvízy. Otevřená přírodovědná expozice je bude souběžně seznamovat s florou a faunou, která byla a je součástí této lokality. Takto získané informace budou moci následně aplikovat a ještě více prohloubit při navazující prohlídce věrné repliky slovanského hradiska, které ukrývá rozsáhlou palisádu, ukázky dobových obydlí, kultovní objekt i železářskou pec.

Další možností je Rozšířený vzdělávací program (MŠ +40 Kč, ZŠ +20,- Kč)- v rámci prohlídky expozic v multifunkčním výukovém centru a replice slovanského hradiska žáci absolvují také interaktivní zážitkové aktivity, při kterých se ještě více seznámí se životem našich předků a stanou se na chvíli i archeologem! Namelou obilí na žernovech, vyzkoušejí si lukostřelbu, do voskových tabulek si napíšou své jméno hlaholicí a v rekonstruovaném nalezišti odkryjí pozůstatky kostí a keramiky, které se naučí správně odkrýt, zakreslit i rekonstruovat.