ARCHEOPARK CHOTĚBUZ

Pro školy v okolí města: OSTRAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

310 Kč

330 Kč

360 Kč

Cena ZŠ:

350 Kč

370 Kč

400 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Nedaleko Českého Těšína se dozvíme,  jak žili pravěcí lovci a sběrači, seznámíme se s jejich nástroji a zbraněmi – bude pro nás připraven program Branou do minulosti – v rámci prohlídky expozic v multifunkčním výukovém centru a replice slovanského hradiska žáci a studenti absolvují také interaktivní zážitkové aktivity, při kterých se ještě více seznámí se životem našich předků a stanou se na chvíli i archeologem! Namelou obilí na žernovech, vyzkoušejí si lukostřelbu, do voskových tabulek si napíšou své jméno hlaholicí a v rekonstruovaném nalezišti odkryjí pozůstatky kostí a keramiky, které se naučí správně odkrýt, zakreslit i rekonstruovat.