ZÁMEK HRADEC NAD MORAVICÍ

Pro školy v okolí města: OSTRAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

360 Kč

380 Kč

410 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

“Klenot Slezska” stojí v krásném údolí řeky Moravice a vznikl přestavbou původního panského hradu Přemyslovců. Pro školy je připraven prohlídkový okruh „Edukace s prohlídkou zámku“ – prohlídkový okruh zaměřený na vzdělávání dětí formou hry a ukázek nebo základní okruh – Reprezentační a soukromé salony. Alternativně je od 18.6. do 20.6. k vidění na zámku pohádka O Jezerní královně a vodníku Tutínkovi (+30 Kč/žáka). – možno absolvovat prohlídku zámku i divadlo (+130 Kč) nebo jen divadlo.