VELIKONOCE – ZÁMEČEK LEŠNÁ

Pro školy v okolí města: OSTRAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

340 Kč

360 Kč

390 Kč

Cena ZŠ:

360 Kč

380 Kč

410 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

V termínu  11.3. až 27.3.  nabízí Muzeum Valašska v zámku Lešná u Valašského Meziříčí program s velikonoční tematikou – v ceně jsou 2 programy, rozdělíme se na 2 skupiny a ty se prostřídají:

Velikonoce na zámku: Prožijte Velikonoce na jarně vyzdobeném zámku! Dozvíte se, ale také zažijete, jaké zvyky i křesťanské tradice naši předkové dodržovali, a které z nich se udržely dodnes. Odměnou vám bude vlastnoručně malovaná kraslice.

Druhý program – výběr – pokud by se druhý program nevyužil, tak je cena výhodnější o 50 Kč na žáka:

Jarní poklady zámeckého parku – Vynášení Mařeny, zdobení májíčku, probouzení jarní přírody a putování za poklady zámeckého parku a ptačím zpěvem.

Tajemství zámeckého parku – Zámecké parky po staletí sloužily odpočinku, zábavě i reprezentaci svých šlechtických majitelů. V každém ročním období to v zámeckém parku žije. Přijďte se o tom přesvědčit a dozvědět se zábavnou formou mnoho zajímavých informací o obyvatelích parku a blízkého okolí.