BUDAPEŠŤ

Pro školy v okolí města: OLOMOUC

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

900 Kč

950 Kč

1050 Kč

Celodenní výlet

Poznáme  krásy  hlavního města Maďarska.  Začneme na Gellértově vrchu  (Citadela, socha Svobody, výhled na  Budu  i Pešť).  Následuje  Hradní  vrch  (Matyášův chrám, Rybářská bašta), v Pešti Parlament, Štěpánský chrám, Váciho třída, Velká tržnice a další dle dohody. Možná i jízda historickým metrem (jízdenka 30 Kč).