KOMEDIANTI NA KÁŘE – HRAD VEVEŘÍ

Pro školy v okolí města: OLOMOUC

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

570 Kč

600 Kč

650 Kč

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

Na hradě Veveří probíhá  od 4.6. do 20.6. program, kde bude možné vyzkoušet si různá středověká řemesla (např. ražba mincí) a výtvarnou dílnu, vidět repliky chladných zbraní, výstavu loutek a pohádkové představení.

Celá akce je situována do části hradu nazvané „Přihrádek“, což je hradbami uzavřený prostor, ve kterém se děti mohou libovolně pohybovat a vyzkoušet všechny nabízené aktivity. Zde se také v připraveném zastřešeném amfiteátru odehraje divadelní představení Furiantská pohádka. Po Vašem příjezdu proběhne v tomto prostoru s pomocí hradního bubeníka seznámení s programem, děti se pak už sami budou pohybovat po jednotlivých stanovištích.

V ceně není klasická prohlídka hradu s průvodcem – v případě zájmu příplatek 70 Kč/žáka.

Případně je možno doplnit program o plavbu lodí po Brněnské přehradě – kalkulace – dle ujetých úseků.